Në gjurmët e mjeshtrave të mëdhenj
Në gjurmët e mjeshtrave të mëdhenj

Në gjurmët e mjeshtrave të mëdhenj

Dokumentar, Realizuar në kuadrin e projektit të përbashkët të Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës ROMACTED: Promovimi i Qeverisjes së Mirë dhe Fuqizimit të Komunitetit Rom në Nivel Vendor