NGJYRAT E DARËZEZËS
NGJYRAT E DARËZEZËS

NGJYRAT E DARËZEZËS

RTSH, 2019. Realizimi: Kliton Nesturi. Reportazh për koloninë e piktorëve në lagunën që ndodhet midis derdhjeve të lumit Seman dhe Vjosë, ku morën pjesë 25 artistë nga 11 vende të ndryshme të botës.