Ngjyrat e pasdites-drejtpërdrejt
Ngjyrat e pasdites-drejtpërdrejt

Ngjyrat e pasdites-drejtpërdrejt

Emision televiziv, Shqipëri, Korçë, 2021