Oda e gëzimit-premierë
Oda e gëzimit-premierë

Oda e gëzimit-premierë

ses. 2, ep. 53, Film Serial, 2016. Director: Kaizhou Zhang; Starring: Tao Liu, Ziwen Wang, Xin Jiang. Sheng Mei dhe Bai Chuan-i fillojnë të kërkojnë shtëpi, por ndjenjat e tyre fillojnë të trazohen kur duhet të vendosin se kush do të regjistrohet si pronar