Pasditja ime e bardhë-Me Eriona Shehun-ritransmetim
Pasditja ime e bardhë-Me Eriona Shehun-ritransmetim

Pasditja ime e bardhë-Me Eriona Shehun-ritransmetim

Emision, Shqipëri, 2021.1. Çrregullimi i spektrit të autizmit. Autizmi nuk zgjedh, autizmi flet. 2. Devijimi i septumit nazal. Cilat janë problemet që provokon ky deviacion? 3. Të vërteta apo jo: Postura korrekte (qëndrimi i trupit)