Pasditja ime e gjelbër-Me Balina Bodinakun-drejtpërdrejt
Pasditja ime e gjelbër-Me Balina Bodinakun-drejtpërdrejt

Pasditja ime e gjelbër-Me Balina Bodinakun-drejtpërdrejt

Emision, Shqipëri, 2021.1. Trafikimi i fëmijëve. 2. Ku dhe si do të pushojmë këtë vit? Çfarë do të ofrojë ndryshe turizmi në këtë sezon?