Pasditja ime e lejla-me Julka Gramo-ritransmetim
Pasditja ime e lejla-me Julka Gramo-ritransmetim

Pasditja ime e lejla-me Julka Gramo-ritransmetim

Emision, Shqipëri, 2021.1. Stereotipet gjinore në shoqëri. 2. Të (mos) jesh tolerant. 3. Diaspora dhe Shqipëria