Paul Virilio, të mendosh shpejtësinë
Paul Virilio, të mendosh shpejtësinë

Paul Virilio, të mendosh shpejtësinë

Dokumenta të huaj/Shkencë, Paul Virilio, një urbanist dhe filozof francez, për 40 vjet përpunoi teorinë mbi shpejtësinë dhe aksidentet duke e aplikuar në disa fusha si në atë të teknikës ashtu dhe në atë shoqërore. Paul Virilio na bën të rimendojmë modernitetin dhe progresin, hapësirën dhe kohën