"PIKËLLIMA "QË NDAN KOMBIN
"PIKËLLIMA "QË NDAN KOMBIN

"PIKËLLIMA "QË NDAN KOMBIN

RTSH arkiv. Dokumentar ku pasqyrohet historia e veçantë e malit Koritnik, i pozicionuar përballë qytetit veri-lindor të Kukësit.