Planeti ynë: Pyjet
Planeti ynë: Pyjet

Planeti ynë: Pyjet

Dokumentar i huaj, Kontrolloni ndërvarësinë që ekziston midis larmisë së gjerë të banorëve të pyjeve, përfshirë shqiponjat tullace, qentë e gjuetisë dhe tigrat siberianë