Program mësimor spanjisht
Program mësimor spanjisht

Program mësimor spanjisht

ses. 2, ep. 15, 16, Program mësimor, Spanjishtja për nivelin fillestar/bazik. Të mësojmë bazat e spanjishtes, me anë të dialogjeve të thjeshta dhe ushtrimeve gramatikore