Psikologji 12-Diversiteti social dhe kulturor. Diversiteti
Psikologji 12-Diversiteti social dhe kulturor. Diversiteti

Psikologji 12-Diversiteti social dhe kulturor. Diversiteti

Arsim, Psikologji 12-Diversiteti social dhe kulturor. Diversiteti midis individëve Mësuese: Mirela Katundi