Psikologji 12-Ruajtja e kujtesës
Psikologji 12-Ruajtja e kujtesës

Psikologji 12-Ruajtja e kujtesës

Arsim, Psikologji 12-Ruajtja e kujtesës Mësuese: Mirela Katundi