PUKA… AJO QË MBLEDH TË ARDHMEN E ARTIT
PUKA… AJO QË MBLEDH TË ARDHMEN E ARTIT

PUKA… AJO QË MBLEDH TË ARDHMEN E ARTIT

Ideja: Ramazan Ringaj. Regjia: Engjëll Ndocaj. Reportazhi televiziv pasqyron Festivalin Folklorik Kombëtarë të Talenteve të reja, edicioni i 7-të i të cilit u zhvillua në qershor të vitit 2021.