Punë zyre-ritransmetim
Punë zyre-ritransmetim

Punë zyre-ritransmetim

ses. 6, ep. 2, 3, 4, Film Serial, 2005. Directors: Greg Daniels, Steve Merchant; Starring: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski. Michael saboton dhe më pas mbështet përpjekjet e Jim-it për t’u ngritur në detyrë. Jim zbulon se sa i vështirë mund të jetë të qenit shef, kur David Wallace e detyron atë dhe Michael-in të përcaktojnë se cilët punonjës do të përfitojnë rritje page