Qofshim falë këngët e mia
Qofshim falë këngët e mia

Qofshim falë këngët e mia

Dokumentar, Një dokumentar për këngëtaren Dava Gjergji (Mjeshtër i Madh)