Qytetari 10-Shpejtësia, distanca e sigurisë, kryqëzimet
Qytetari 10-Shpejtësia, distanca e sigurisë, kryqëzimet

Qytetari 10-Shpejtësia, distanca e sigurisë, kryqëzimet

Arsim, Qytetari 10-Shpejtësia, distanca e sigurisë, kryqëzimet dhe rregullat e përparësisë Mësuese: Viola Cërri