Qytetari 9-Gjykimi kritik. Dëgjimi aktiv
Qytetari 9-Gjykimi kritik. Dëgjimi aktiv

Qytetari 9-Gjykimi kritik. Dëgjimi aktiv

Arsim, Qytetari 9-Gjykimi kritik. Dëgjimi aktiv Mësuese: Viola Cërri