Reshat Randobrava
Reshat Randobrava

Reshat Randobrava

Dokumentar, Opusi muzikor Reshat Randobrava, Kompozitor i Festivaleve Ideja dhe skenari Minire Fetahu