Ritmi i së dielës-ritransmetim
Ritmi i së dielës-ritransmetim

Ritmi i së dielës-ritransmetim

Emision televiziv, Shqipëri, Korçë, 2021