Samsara
Samsara

Samsara

Dokumentar i huaj, Filmuar gjatë një periudhe pesëvjeçare në më shumë se 100 vende të shpërndara në 25 shtete, Samsara, një film dokumentar pa dialog apo narracion, na transporton në vende të shenjta, zona fatkeqësish, vende industriale dhe mrekulli natyrore. Skenat më përfaqësuese të dokumentarit përshkruajnë pikturën tradicionale tibetiane që tregojnë rrotën e jetës dhe mbretëritë Samsara