SELENICA
SELENICA

SELENICA

Reportazh, Shqipëri, Një reportazh mbi Selenicën, historia e qytetit dhe traditat e mbi të cilat është ndërtuar jeta e banorëve të zonës së saj, burimet dhe bukuritë natyrore, zhvillimi ekonomik dhe perspektiva