Seuti i pavdekshëm
Seuti i pavdekshëm

Seuti i pavdekshëm

Dokumentar i huaj, Mbreti Seut i Trakës, në një ridimensionim të figurës së tij pas zbulimeve të habitshme të viteve ’90-të. Fakte të pakundërshtueshme të forcës së tij dhe zhvillimit të qytetërimit që drejtonte