ShëndetSI? -ritransmetim
ShëndetSI? -ritransmetim

ShëndetSI? -ritransmetim

ep. 11, Emision, Shqipëri, 2021. Në këtë episod të shtatë do të njiheni me statistikat e vetëvrasjeve dhe një hulumtim mbi shkaqet dhe rrethanat e këtij fenomeni gjatë periudhës së pandemisë në vendin tonë