Shkencëtari luftëtar i mjedisit
Shkencëtari luftëtar i mjedisit

Shkencëtari luftëtar i mjedisit

Dokumentar Shqiptar, Një dokumentar marrë nga cikli i dokumentarëve"Thirrja e Tokës"