SHQIPTARËT E AMERIKËS
SHQIPTARËT E AMERIKËS

SHQIPTARËT E AMERIKËS

Dokumentar rreth emigrantëve shqiptarë që banojnë dhe punojnë në qytetin Çikago të Amerikës.