Shqiptari i dijes dhe shkences, Petrit Skende
Shqiptari i dijes dhe shkences, Petrit Skende

Shqiptari i dijes dhe shkences, Petrit Skende

Dokumentar Televiziv, Shqipëri, Korçë