Shtëpia e madhe
Shtëpia e madhe

Shtëpia e madhe

ep. 3, Dokumentar, Si një simbol i periudhës së kolonializmit, shtëpia e madhe ka qenë pjesë thelbësore e strukturës së shtresës së pasur të historisë. Një cikël dokumentarësh, i cili nuk fokusohet te ndërtimi e struktura, se sa te vetë jeta në vilat e mëdha në Irlandë. Historia e njerëzve, që jetuan aty dhe e atyre që punuan në to