SHTETARËT DHE DIJETARËT
SHTETARËT DHE DIJETARËT

SHTETARËT DHE DIJETARËT

Dokumentar, Shqipëri, Cikli"Familjet e mëdha". Idea dhe realizimi: Petro Lati