Sociologji 12-Shoqëritë tradicionale dhe moderne
Sociologji 12-Shoqëritë tradicionale dhe moderne

Sociologji 12-Shoqëritë tradicionale dhe moderne

Arsim, Sociologji 12-Shoqëritë tradicionale dhe moderne Mësuese: Mirela Katundi