Taksa e fshehur e COVID
Taksa e fshehur e COVID

Taksa e fshehur e COVID

Dokumenta të huaj, Si kriza COVID ka goditur emigrantët e pambrojtur dhe punëtorët e padokumentuar të cilët kanë ndihmuar në mbajtjen e Amerikës të ushqyer gjatë pandemisë. Në"Taksa e fshehur e COVID", punëtorë të shumtë të fermave flasin për përvojat e tyre kur duhet të zgjedhin midis shëndetit të tyre dhe vendeve të punës-dhe atë që ata thonë se është mungesa e mbrojtjes nga kompanitë e tyre.