Të mësojmë spanjishten
Të mësojmë spanjishten

Të mësojmë spanjishten

Gjuhë e huaj/Spanjisht, Spanjishtja për nivelin fillestar/bazik. Të mësojmë bazat e spanjishtes, me anë të dialogjeve të thjeshta dhe ushtrimeve gramatikore