Të mësojmë spanjishten
Të mësojmë spanjishten

Të mësojmë spanjishten

ses. 1, ep. 49, 50, Program mësimor/Gjuhë Spanjolle, Të mësojmë bazat e spanjishtes, me anë të dialogjeve të thjeshta dhe ushtrimeve gramatikore