Televizori Algol
Televizori Algol

Televizori Algol

Dokumenta të huaj/Kulturë/Kuriozitete/Shkencë, Shpikja e televizorit ishte një hap i madh, por prodhimi i TV Algol, televizori portabël në fillim të viteve'60-të, ishte një tjetër arritje e teknologjisë