Terminali Roissy
Terminali Roissy

Terminali Roissy

Dokumenta të huaj/Arkitekturë/Kulturë/Gjeografi, Si mundi një projekt aq i thjeshtë por revolucionar të fitonte të drejtën e ndërtimit të Terminalit Roissy në Francë. Me një buxhet minimalist, por që rezultoi mjaft funksional deri në ditët e sotme