Thirrja e tokës-Nuk e kanë lumenjtë fajin
Thirrja e tokës-Nuk e kanë lumenjtë fajin

Thirrja e tokës-Nuk e kanë lumenjtë fajin

Reportazh, Shqiperi, 2021. Gjatë përmbytjes në zonën e Lezhës, bëmë një monitorim me një ekip shkencor dhe me kameran tonë, për të dokumentuar madhësinë e përmbytjes së lumit Drin. Pse ndodhi? Si u menaxhua? Çfarë pasojash pati dhe çfarë na sugjeron në përmbytje për kontrollin e saj në të ardhmen