TIK 10-Programimi në Scratch
TIK 10-Programimi në Scratch

TIK 10-Programimi në Scratch

Arsim, TIK 10-Programimi në Scratch Mësuese: Eliberta Themeli