TIK 11-Konstruktorët dhe dekonstruktorët
TIK 11-Konstruktorët dhe dekonstruktorët

TIK 11-Konstruktorët dhe dekonstruktorët

Arsim, TIK 11-Konstruktorët dhe dekonstruktorët. Mësuese: Rainda Molla