Tradita dhe kultura Arumune
Tradita dhe kultura Arumune

Tradita dhe kultura Arumune

Emision, Gjirokaster, 2022. "Tradita dhe kultura Arumune "nga Dhimitër Basho. Emisioni 60 min, ka në fokus zonën e minoritetit arumun në fushën e traditës, kulturës etj