Transkulturë-ritransmetim
Transkulturë-ritransmetim

Transkulturë-ritransmetim

Emision, Shqipëri, 2021. Tema: E drejta e konkurencës. Organi i kontrollit të konkurencës së lirë tashmë vepron në vendin tonë. Ai siguron kontrollin e ndershmërisë së konkurimit për tenderat, për çmimet, për detyrimet e barabarta të bizneseve. Monopoli mbi tregun gjithmonë shoqërohet me rritjen e çmimit.