TURNI I TRETË
TURNI I TRETË

TURNI I TRETË

Rtsh, arkiv. Nën moderimin e Ema Andreas, Marsela Çibukajt dhe Sara Kapos, emisioni televiziv sjell në një formë të re trajtimin e muzikës, kinemasë, eventeve të ndryshme, si dhe tema të tjera të guximshme që i përshtaten orarit të vonë.