UDHA E SHKRONJAVE
UDHA E SHKRONJAVE

UDHA E SHKRONJAVE

Biografi, dramë, histori, 1978. Director: Vladimir Prifti; Starring: Sandër Prosi, Bujar Lako, Ndrekë Luca, Agim Grabocka, Muhamet Sherri. Filmi është prodhuar sipas skenarit të tregimit të Dhimitër Shuteriqit, "Buka dhe thika". Mësues Dhaskal Todri, një patriot, i cili ka ardhur nga jashtë shtetit, ka lënë gjithë pasurinë e tij për të sjellë në Shqipëri një ngarkesë me shkronja tunxhi për krijimin e shtypshkronjës së parë. Me kthimin e tij në atdhe, armiqtë e tij nuk janë të kënaqur