Vilson Kilica
Vilson Kilica

Vilson Kilica

Dokumentar, Shqipëri, Cikli"Piktorët". Një dokumentar i cili i kushtohet piktorit Vilson Kilica. Idea dhe realizimi: Ervis Eshja. Prodhim i vitit 2013