Zëri i popullit-ritransmetim
Zëri i popullit-ritransmetim

Zëri i popullit-ritransmetim

ep. 23, Emision, Shqipëri, 2022. I vetmi program televiziv në Shqipëri që do ju thotë të vërtetën. Lajmet e gazetave me kthjelltësi dhe thjeshtësi. I vetmi program që në rubrikën e telefonatave do të zgjidhë të gjitha hallet e popullit, të çdolloj natyre ato qofshin. Zëri i popullit është zëri juaj! ǒdo populli-bën programi; ç’bën programi-sheh populli!