Agro
Agro

Agro

ep. 31, Dokumentar Shqiptar, Kosovë, Në natyrë njeriu gjen krejt atë që i nevojitet. Vetëm duhet ditur se si të marrësh më të mirën nga natyra pa e dëmtuar atë. Qysh në lashtësi njerëzit kanë ditur të përfitojnë nga bimët duke i përdorur për ushqim dhe për ilaçe. Në traditën popullore këto ilaçe janë quajtur barëra