RTSH Femijë

Tani direkt

Zogu i zemëruar blu

Programi ditor - E martë 24 nëntor

Pinoku 3000
Pinoku 3000
01:34
78 min
Arushi Jogi
Arushi Jogi
02:54
78 min
Pantera Rozë
Pantera Rozë
07:41
15 min
Zig dhe Sharko
Zig dhe Sharko
07:56
14 min
Pokojo
Pokojo
08:10
16 min
Prudence Petitpa
Prudence Petitpa
08:26
25 min
Kung Fu Dino
Kung Fu Dino
08:51
23 min
Roboti Daigander
Roboti Daigander
09:14
21 min
Me duar të vogla
Me duar të vogla
09:54
46 min
Pantera Rozë
Pantera Rozë
12:50
15 min
Zig dhe Sharko
Zig dhe Sharko
13:05
14 min
Pokojo
Pokojo
13:19
15 min
Prudence Petitpa
Prudence Petitpa
13:34
26 min
Kung Fu Dino
Kung Fu Dino
14:00
22 min
Roboti Daigander
Roboti Daigander
14:22
22 min
Me duar të vogla
Me duar të vogla
15:03
46 min
Pantera Rozë
Pantera Rozë
16:31
15 min
Zig dhe Sharko
Zig dhe Sharko
16:46
15 min
Pokojo
Pokojo
17:01
15 min
Prudence Petitpa
Prudence Petitpa
17:16
24 min
Kung Fu Dino
Kung Fu Dino
17:40
23 min
Roboti Daigander
Roboti Daigander
18:03
21 min
Me duar të vogla
Me duar të vogla
18:43
47 min
Garfield
Garfield
19:30
77 min
Pantera Rozë
Pantera Rozë
21:29
15 min
Zig dhe Sharko
Zig dhe Sharko
21:44
7 min
Pokojo
Pokojo
21:51
15 min
Prudence Petitpa
Prudence Petitpa
22:06
25 min
Kung Fu Dino
Kung Fu Dino
22:31
23 min
Roboti Daigander
Roboti Daigander
22:54
21 min
Me duar të vogla
Me duar të vogla
23:34
47 min