THESARI
THESARI
06:20
40 min
NJË I TRETË
NJË I TRETË
07:00
20 min
UDHA E SHKRONJAVE
UDHA E SHKRONJAVE
11:15
90 min
FRAKTURA
FRAKTURA
12:45
55 min