Pantera Rozë
Pantera Rozë
16:31
15 min
Zig dhe Sharko
Zig dhe Sharko
16:46
15 min
Pokojo
Pokojo
17:01
15 min
KOMISAR MANARA
KOMISAR MANARA
16:35
55 min
FJALIMI I MBRETIT
FJALIMI I MBRETIT
17:30
115 min
Pianisti
Pianisti
21:00
145 min
Magnolia
Magnolia
23:25
185 min
BUZË ERRËSIRËS
BUZË ERRËSIRËS
25 nëntor, 02:30
115 min
REVOLUTIONARY ROAD
REVOLUTIONARY ROAD
25 nëntor, 04:25
120 min
PRITA
PRITA
16:00
75 min
AMANET
AMANET
21:00
95 min
NË ÇDO STINË
NË ÇDO STINË
22:35
80 min
Qyteti im
Qyteti im
17:30
30 min
Shrek
Shrek
18:30
90 min
Gezhoja e vjeter
Gezhoja e vjeter
20:30
90 min