RTSH Shkollë

Tani direkt

Të mësojmë spanjishten

Programi ditor - E martë 24 nëntor

Dinofroz
Dinofroz
00:35
30 min
Paddington
Paddington
01:05
95 min
Klipe muzikore
Klipe muzikore
05:30
90 min
Dinofroz
Dinofroz
07:00
30 min
Klipe muzikore
Klipe muzikore
07:30
30 min
TIK 11-Projekt
TIK 11-Projekt
14:02
10 min
ALFA
ALFA
21:05
100 min
Atlantida
Atlantida
22:45
49 min
24 Frames-24 Frame
24 Frames-24 Frame
23:34
119 min