Arnautët në"Bajram Pasha"
Arnautët në"Bajram Pasha"

Arnautët në"Bajram Pasha"

Dokumentar, Dokumentar mbi shqiptarët e Stambollit, në"Bajram Pasha", lagjia më e populluar nga shqiptarët në Stamboll (1 në 3 banorë jane shqiptarë). Historiku dhe ambjentimi i tyre në Turqi