Bahama Blu
Bahama Blu

Bahama Blu

ep. 6, Cikël dokumentarësh, Ky cikël dokumentarësh na fut në zemër të detit blu, nga Mangroves plot me pehskaqenë të vegjël deri në Sand Flats