Corn warriors
Corn warriors

Corn warriors

ses. 2, ep. 11, Emision, Corn Warriors u jep shikuesve një pamje argëtuese brenda një industrie në zhvillim të vjetër sa koha. Ndërsa bujaria e Tokës është në dukje e pafundme, Nënë Natyra është një punëdhënëse e ashpër për garuesit e Corn Warriors. Ky konkurs misri me rendiment të lartë tregon luftëtarët e jetës reale dhe elementet me të cilat merret çdo fermer